jueves, 16 de marzo de 2017

V Xornadas Cuando Mario conoció a Clío

De novo chegan as xornadas Cuando Mario conoció a Clío, que dende xa hai 5 anos estanse a celebrar na Facultade de Xeografía e Historia de Ourense. Esta 5ª edición terá lugar os días 25 e 26 de abril, no Salón de Graos Vicente Risco do Edificio de Facultades (Edificio de Ferro) do Campus de Ourense.

Nesta ocasión DAFHO contará ca colaboración de El Octavo Historiador na organización deste evento, e apostaremos por unhas xornadas cunha temática o máis variada posible, na que se abordará o estudo da historia dende áreas como o cine ou a literatura, pasando polos videoxogos e chegando até a reconstrucción histórica.

E por suposto, precisamos de alumnos e alumnas, tanto da nosa facultade como de outras, que queran colaborar con nós dando a súa aportación de traballo. No caso de resultar ser xente de fóra de Ourense, os gastos da viaxe correrán a conta da DAFHO (a estancia e as comidas de cada ponente NON correrán á nosa conta).

Todos aqueles que se queran preinscribir, poden facelo até o 31 de marzo ás 14:00 horas. Unha vez finalizado o prazo, os organizadores faremos unha selección dos preinscritos en función do tempo de exposición disponible, a temática proposta e a orde de inscripción. Tras a selección, poñerémonos en contacto cos elexidos para confirmar a súa asistencia.

O formulario de preinscripción podédelo atopar no seguinte enlace:Para calquer problema ou dúbida, por favor envíarnos un mail a dafho@uvigo.es ou contactar coa nosa páxina de facebook: DAFHO Uvigo (Facebook).

Un saúdo a todos!


De nuevo llegan las jornadas Cuando Mario conoció a Clío, que desde ya hace 5 años se están celebrando en la Facultad de Geografía e Historia de Ourense. Esta 5ª edición tendrá lugar los días 25 y 26 de abril, en el Salón de Graos Vicente Risco del Edificio de Facultades (Edificio de Hierro) do Campus de Ourense.

En esta ocasión DAFHO contará con la colaboración de El Octavo Historiador en la organización de este evento, y apostaremos por unas jornadas con una temática lo más variada posible, en la que se abordará el estudio de la historia desde áreas como el cine o la literatura, pasando por los videojuegos e llegando hasta la reconstrucción histórica.

Y por supuesto, necesitamos de alumnos y alumnas, tanto de nuestra facultad como de otras, que quieran colaborar con nosotros dando a su aportación de trabajo. En el caso de resultar ser gente de fuera de Ourense, los gastos del viaje correrán a cuenta de la DAFHO (la estancia y las comidas de cada ponente NO correrán a nuestra cuenta).

Todos aquellos que se quieran preinscribir, pueden hacerlo hasta el 31 de marzo a las 14:00 horas. Una vez finalizado el plazo, los organizadores haremos una selección de los preinscritos en función del tiempo de exposición disponible, la temática propuesta y el orden de inscripción. Tras la selección, nos pondremos en contacto con los elegidos para confirmar su asistencia.

El formulario de preinscripción lo podéis encontrar en el siguiente enlace:Para cualquier problema o duda, por favor envíarnos un mail a dafho@uvigo.es o contactar con nuestra página de facebook: DAFHO Uvigo (Facebook).

Un saludo a todos!